Az ingatlan tulajdonosa meghatalmazását adja (az általa megjelölt fél részére), hogy nevében és helyette szerződést kössön a szolgáltatóval, illetve már meglévő szerződésével kapcsolatosan helyette eljárjon.