Közvetlen kapcsolaton alapuló információközvetítő illetve adatcserélő eljárás.