A kötbér egy szerződés nem teljesítése, vagy nem szerződésszerű teljesítés esetén kiszámlázható összeg, ami szerződésszegés esetén kártérítésként szolgál a károsult fél részére. Abban tér el a foglalótól és az előlegtől, hogy a szerződéskötéskor nem kerül azonnal a másik félhez, az csak a szerződés megszegése esetén illeti meg. Akárcsak a foglalót, a kötbért is írásban, a szerződés megkötésekor kell kikötni.