Az átvevõ szolgáltató és az elõfizetõ megállapodnak a számhordozás idõpontjáról (számátadási idõablak), amely legkorábban a szerzõdéskötést követõ második munkanapon lehetséges, amennyiben az igény munkanapokon 16 óráig bejelentésre került.