Azon hivatalos szervezetek, melyek a szolgáltató által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban, ellenőrző és véleményező joggal bírnak. Ezen tevékenységük folyamatos. Egyes esetekben az ellenőrzés és véleményezés automatikus, bizonyos esetekben a szolgáltatást igénybevevő Ügyfelek is kérhetik a vizsgálódást.