Az adatokban bekövetkezett változást – ideértve a számlázási cím változását is – legkésőbb az adatváltozást követő 8 napon belül személyesen, az ügyfélszolgálaton, telefonon, interneten, az ügyfélkapun keresztül vagy írásban kell bejelenteni. A változás tényét és tartalmát írásos dokumentummal kell igazolni.