Tájékoztatjuk kedves Ügyfeleinket, hogy lehetőség nyílt csoportos beszedési megbízás útján történő fizetésre.

Mit takar a csoportos beszedési megbízás?

Ügyfeleink csoportos beszedési megbízást adhatnak cégünknek, hogy számlájukról az előfizetés díja havonta automatikusan átutalásra kerüljön a DIGI bankszámlaszámára. Az ügyfél tehát meghatalmazza a  szolgáltatót hogy az esedékességkor számlájáról emelje le a díjat, és ugyanakkor engedélyt ad a banknak, hogy ezt a szolgáltató részére lehetővé tegye. Havi távközlési forgalmáról ez esetben is kap számlát tőlünk, de az csak havi forgalmi díjainak részletezését tartalmazza, készpénz befizetési csekket már nem.

Csoportos beszedés esetén két egymást követő sikertelen beszedési kísérlet után a Szolgáltató jogosult postai készpénz-átutalási megbízáson beszedni az elmaradt szolgáltatási díjakat.

A pénzintézeten keresztül történő fizetési módok esetében az előfizetőnek kell gondoskodnia a pénz egyértelmű azonosítására vonatkozó adatok közléséről, melynek elmulasztásából eredő következményekért az előfizető felel.

Fontos, hogy az utalás közlemény rovatába minden esetben kerüljön feltüntetésre szerződésszáma.


Hogyan igényelhető, mi a teendő?

  • Közvetlen intézheti bankjánál, ekkor kérjük vigye magával DIGI ügyfélszámát a legutóbbi számlájáról. (A DIGI Kft adatai: Kedvezményezett neve és címe: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., 1385 Budapest Pf.:832; 1134 Budapest, Váci út 35. Kedvezményezett azonosítója: GIRO kód: A12175136T002 )
  • Személyes ügyfélszolgálati pontjainkon is kezdeményezhet csoportos beszedési megbízást. Amennyiben személyes ügyfélszolgálataink valamelyikére befárad, az erre rendszeresített nyomtatvány bank felé való továbbítását elintézzük Ön helyett.
  • 1272-es telefonszámon telefonos ügyintézőink segítségével is igényelhető, ekkor postai úton küldjük ki Önhöz a szükséges formanyomtatvány.