Az ügyfél a meglévő telefonszámát a jelenlegi szolgáltatótól egy másik szolgáltatóhoz hordozza (helyezi át), mely megtörténtétől kezdve az új szolgáltató feltételei (percdíj, előfizetői díj, kapcsolási díj, hibaelhárítás, stb.) szerint veszi igénybe a telefonszolgáltatást.