A hűségnyilatkozattal kötött szerződés hűségnyilatkozat ideje alatt történő lemondása esetén az előfizetőt kötbér terheli.