Egyéni előfizető esetén személyi igazolvány és lakcímkártya szükséges.

Műholdas szolgáltatás esetén amennyiben a szerződő nem tulajdonosi jogviszony alapján jogosult az ingatlan használatára (bérlő), úgy tulajdonosi hozzájárulás szükséges. Minden esetben szükséges az alábbi dokumentumok egyike: Tulajdoni lap másolata vagy adásvételi szerződés vagy közüzemi számla.

Amennyiben a szerződő megbízottja jár el a szerződéskötés ügyében, az meghatalmazás formájában lehetséges.
Közületi (céges) szerződéskötés esetén cégbírósági bejegyzésről, illetve nyilvántartásba vételről szóló cégkivonat és a képviseletre jogosult aláírási címpéldánya szükséges.

Néhány esetben akár befizetett közüzemi csekket is kérhetnek a szerelő kollégák, amennyiben szükséges.