Előfizetői hozzáférési pont a hálózat részét képező azon fizikai kapcsolódási pont, ahol az előfizető által megjelölt számú végberendezés a szolgáltató által a belépési díj ellenében kiépített csatlakozószakasz útján csatlakoztatható.