Ha külföldre utazik és más ország mobilhálózatára csatlakozva használja a mobilját, akkor roaming szolgáltatást vesz igénybe:

 • Amennyiben Ön meglévő ügyfelünk, és nem aktív a roaming szolgáltatása, kérjük hívja a 1272-őt (külföldről: +3617070707-es számot), regisztrálja igényét ügyfélkapuján keresztül vagy látogasson el az Önhöz legközelebbi DIGI Pontba a szolgáltatás aktiválásáért.
 • Amennyiben Ön most kíván DIGIMobil szolgáltatást rendelni, kérjük, az Előfizetői szerződés megkötésekor kérje a Roaming szolgáltatást.

Feltételek:

 • Nemzetközi barangolás (roaming) ideje alatt a nemzetközi számra történő hívásátirányítás nem elérhető.
 • A roaming helyzetben bonyolított adatforgalomra a belfölditől eltérő díjszabás vonatkozik.
 • Roaming során a hívásátirányítás megtörténte nem garantált, függ a roaming partner hálózatának működésétől.
 • A Roaming szolgáltatás a lenti országok hálózatain érhető el. Szolgáltató honlapján folyamatosan tájékoztatja Előfizetőit az aktuálisan elérhető roaming-hálózatokról.
 • A térképen sötétkék színnel jelölt országok esetén Önnek nincs teendője a roaming szolgáltatás használata esetén.
 • A ciánkékkel (világosabb kék) országok esetén a Roaming+ beaktiválása szükséges, kérjük állítsa be a készüléket a beállítási útmutatónk segítségével.
 • Roaming partnerek listája


1. Zóna (normál) 1. Zóna (roaming plusz) 2. Zóna (normál) 3. Zóna (normál) 4. Zóna (normál)

Roaming díjak

Roaming hangforgalom díjai

Helyi hívás (a hívásindítás országával azonos országba irányuló) Hívások Magyarországra a DIGI hálózatán kívülre Hívások Magyarországra a DIGI hálózatán belülre Roaming 1. díjzónán belüli országokba irányuló hívások Roaming 1. díjzónán kívüli országokba irányuló hívások Bejövő hívások
Roaming 1. díjzónából indított hívások 5 Ft/perc 5 Ft/perc 0 Ft/perc 5 Ft/perc 520 Ft/perc 0 Ft/perc
Roaming 2. díjzónából indított hívások 75 Ft/perc 75 Ft/perc 75 Ft/perc 75 Ft/perc 250 Ft/perc 75 Ft/perc
Roaming 3. díjzónából indított hívások 110 Ft/perc 110 Ft/perc 110 Ft/perc 110 Ft/perc 110 Ft/perc 105 Ft/perc
Roaming 4. díjzónából indított hívások 220 Ft/perc 530 Ft/perc 530 Ft/perc 530 Ft/perc 530 Ft/perc 220 Ft/perc

A táblázatban szereplő díjak bruttó díjak, a távközlési szolgáltatásokra vonatkozó mindenkor érvényes Áfa-t tartalmazzák.


Roaming SMS forgalom díjai

Helyi SMS (az SMS küldés országával azonos országba irányuló) SMS Magyarországra a DIGI hálózatán kívülre SMS Magyarországra a DIGI hálózatán belülre Roaming 1. díjzónán belüli országokba irányuló SMS Roaming 1. díjzónán kívüli országokba irányuló SMS
Roaming 1. díjzónán belüli országokból küldött SMS 21 Ft/SMS 21 Ft/SMS 5 Ft/SMS 21 Ft/SMS 21 Ft/SMS
Roaming 2. díjzónán belüli országokból küldött SMS 15 Ft/SMS 15 Ft/SMS 15 Ft/SMS 15 Ft/SMS 15 Ft/SMS
Roaming 3. díjzónán belüli országokból küldött SMS 5 Ft/SMS 5 Ft/SMS 5 Ft/SMS 5 Ft/SMS 5 Ft/SMS
Roaming 4. díjzónán belüli országokból küldött SMS 40 Ft/SMS 40 Ft/SMS 40 Ft/SMS 40 Ft/SMS 40 Ft/SMS

A táblázatban szereplő díjak bruttó díjak, a távközlési szolgáltatásokra vonatkozó mindenkor érvényes Áfa-t tartalmazzák.


Roaming helyzetben az SMS fogadás díjmentes.

Roaming adatforgalom díjai

Roaming 1. díjzónán belüli országokban fogadott vagy indított adatforgalom 0,488 Ft/MB
Roaming 2. díjzónán belüli országokban fogadott vagy indított adatforgalom 4 Ft/MB
Roaming 3. díjzónán belüli országokban fogadott vagy indított adatforgalom 0,4 Ft/MB
Roaming 4. díjzónán belüli országokban fogadott vagy indított adatforgalom 36 Ft/MB

A táblázatban szereplő díjak bruttó díjak, a távközlési szolgáltatásokra vonatkozó mindenkor érvényes Áfa-t tartalmazzák.

Az adatroaming legkisebb mérési és számlázási egysége: Mega Byte (MB).


Roaming díjzóna besorolás

ROAMING 1. DÍJZÓNÁBA SOROLT ORSZÁGOK

Ausztria, Azori szigetek, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Francia Guyana, Gibraltár, Görögország, Guadeloupe, Hollandia, Horvátország, Izland, Írország, Kanári-szigetek, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Madeira, Málta, Martinique, Mayotte, Monaco, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Reunion, Románia, Szent Márton-sziget, Sint Maarten, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Vatikán

ROAMING 2. DÍJZÓNÁBA SOROLT ORSZÁGOK

Törökország

ROAMING 3. DÍJZÓNÁBA SOROLT ORSZÁGOK

Moldova

ROAMING 4. DÍJZÓNÁBA SOROLT ORSZÁGOK

Észak-Macedónia, Montenegró, Kína, Szerbia, Svájc, Izrael, Thaiföld


Az adatroaming használata során meghatározott mennyiségi limit

Az adatroaming használata során elérhető adatroaming limit lehetővé teszi az Előfizető részére, hogy havi adatroaming felhasználását korlátok között tarthassa. Előfizető havi adatroaming felhasználásának értéke eléri a 16.000 Ft-ot, az adatroaming szolgáltatást a Szolgáltató szünetelteti.

Ha az adott számlázási ciklusban az Előfizető adatroaming felhasználási mennyisége eléri a limit 80 %-át, SMS üzenetben tájékoztatást kap erről. A meghatározott adatmennyiség 100 %-ának elérésekor az Előfizető részére a Szolgáltató újabb tájékoztatást küld. A 100% elérését követően az adatroaming szolgáltatást a Szolgáltató szünetelteti.

Abban az esetben, ha az adott számlázási ciklusban az Előfizető adatroaming használata során felhasznált adatmennyisége eléri a meghatározott adatmennyiség 100 %-át, lehetősége van a szüneteltetést követően a Szolgáltatótól kérni az adatroaming limit ideiglenes felfüggesztését a számlázási ciklus hátralévő részére (ez esetben a következő számlázási ciklus elején a limit automatikusan ismét érvénybe lép).

Az Előfizető bármikor kérheti a Szolgáltatótól, hogy az aktuális számlázási ciklustól az adatroaming limit alkalmazására ne kerüljön sor. A soron következő számlázási ciklusban a limit újra automatikusan beállításra kerül.


Méltányos használatra vonatkozó feltételek

Az európai uniós szabályozással összhangban a belföldi árszínvonalon nyújtott EU roaming szolgáltatást azok a barangolást végző Előfizetők vehetik igénybe, akik Magyarországon állandó lakcímmel rendelkeznek vagy Magyarországgal szoros kapcsolatban állnak, ami miatt gyakran és jelentős ideig Magyarországon kell tartózkodniuk. A Szolgáltató jogosult ezen körülmények igazolására vonatkozó kéréssel fordulni az Előfizető irányába az Előfizetői Szerződés fennállásának időtartama alatt.

A belföldi árszínvonalon nyújtott barangolási szolgáltatások nem rendeltetésszerű vagy visszaélésszerű, az 1. roaming díjzónában történő időszakos utazáson kívüli használatának megelőzése céljából a Szolgáltató „méltányos használatra vonatkozó feltételek” alkalmazására jogosult az alábbiak szerint.

Az 1. roaming díjzónában történő időszakos utazási célú felhasználás során a magyarországi hívószámokra irányuló, illetve az 1. roaming díjzónába indított hívások, SMS-ek mennyisége, illetve az 1. roaming díjzónában felhasznált adatmennyiség mértéke nem haladhatja meg a belföldi használat négyhavi számlázási ciklusonként vett átlagát, valamint a vizsgált időszakban a szabályozás hatálya alá eső ország roaming partnerének hálózatán forgalmazott napok száma nem haladhatja meg a Szolgáltató hálózatán forgalmazott napok számát (méltányos használat).

A méltányos használat feltételeinek betartása érdekében a hívószám használatát a Szolgáltató vizsgálhatja, amely vizsgálat a vizsgálat időpontját megelőző 4 hónapra terjed ki. Amennyiben a Szolgáltató a vizsgálat során a méltányos használat feltételeinek be nem tartását észleli, erről SMS-t küld az Előfizető részére, amelyben felhívja az Előfizető figyelmét arra, hogyha a méltányos használat feltételeinek az értesítést követő 2 héten belül nem tesz eleget (a használat jellege nem változik), akkor az Előfizető az érintett szolgáltatásokat az 1. roaming díjzónában a továbbiakban kizárólag belföldi díj és többletdíj együttes alkalmazásával veheti igénybe – addig az időpontig, ameddig nem tesz eleget a méltányos használat feltételeinek.

A Szolgáltató a méltányos használat feltételeinek be nem tartásának időtartama alatt az irányadó belföldi díjakon túl az alábbi többletdíjak felszámítására jogosult:

 • hanghívás indítása: 12 Ft/perc
 • hanghívás fogadása: 3 Ft/perc
 • SMS küldés: 3 Ft/SMS
 • adatforgalom: 2,5 Ft/MB