A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke, a PC/24729-37/2020. számú határozatában jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatóként azonosította a Digi Távközlési és Szolgáltató Kft-t, a 2/2014. számú, mobil rádiótelefon-hálózatában történő beszédcélú hívásvégződtetési piacon. Ezért a DIGI, a Hatóság a PC/5912-20/2021. számú határozatában előírtaknak megfelelően közzé teszi a hívásvégződtetés forgalmi szolgáltatás hívásvégződtetési díját, illetve a szolgáltatás nyújtásának és igénybevételének feltételeit.

 

Tájékoztatás a mobil hívásvégződtetési díjakról

A DIGI 2022. január 1 - 2022 december 31. között 1,6747 Ft/perc, 2023. január 1 - 2023. december 31. között 1,6461Ft/perc hívásvégződtetési díjat alkalmaz a mobil rádiótelefon-hálózatában történő hívásvégződtetés esetén, amennyiben a hívás kezdeményezése

•   EU/EGT hívószámról,

•   az (EU) 2021/654 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 1. cikk (4) bekezdés a) pontja szerinti harmadik országbeli szolgáltató hálózatából vagy a rendelet 1. mellékletében meghatározott harmadik országból történik.

Szolgáltatásnyújtási feltételek (2021.07.01.)