DIGI Lexikon A-tól Z-ig

Vis maior

Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, bármely fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vismaior) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését, illetőleg a szolgáltatás igénybevételét. Ilyen körülmények különösen: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, terrortámadás vagy természeti katasztrófa, súlyos energia-ellátási zavar, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés.

VOIP telefon

VoIP (Voice over IP - Internetprotokoll alapú Hangátvitel) technológián alapul. A technológia fejlesztésével foglalkozó cégek jóvoltából az elmúlt tíz év kísérleteinek eredményeként a mára stabil működésű, széles körben elérhető berendezések használhatók internetes hangátviteli célokra.