DIGI Lexikon A-tól Z-ig

Tanúsítvány

A kibocsátó hatóság által digitálisan aláírt elektronikus dokumentum, mely megbonthatatlanul tartalmazza a tanúsítvány tulajdonosának azonosítására szolgáló adatokat (pl. neve) és a tulajdonos nyilvános kódkulcsát.

Telepítési díj

Meghatározott összegű díj, mely a beszerelt beltéri egységek számától függ, és nem tartalmazza az alapszereléshez szükséges alkatrészek árát.

Teletext

A teletext két különböző technológia, a számítógép és a televízió ötvözete. Olyan információs rendszer, amely a néző számára a leggyorsabb és a legegyszerűbb módon jeleníti meg a híreket, sporteredményeket, utazással, időjárással kapcsolatos információkat és még számos tartalmat. A képújság vagy teletext az analóg tévé műsorjelének képkioltási időközeiben, ún. intervallumaiban sugárzott információ. Az egyirányú – szimplex – kommunikáció egyik formája, ahol a vevő semmiféle visszajelzéssel nem tud élni az adó felé, ugyanakkor, miután nem valós idejű, bármikor hozzá lehet férni. Mivel a képújság technikailag egy adott csatornához, illetve egy adott műsorszolgáltató által sugárzott adáshoz rögzített, ezért csatornafüggő, és csak az adásidő alatt érhető el. A képújság vételéhez egy dekóderrel ellátott televíziókészülékkel kell rendelkeznünk, ami napjainkban gyakorlatilag minden televíziókészülékben megtalálható.

Tételes számlamelléklet

A tételes számlamelléklet tartalmazza a helyi, helyközi, belföldi távolsági, nemzetközi, mobil, a telefon szolgáltatás útján igénybevett nem telefon szolgáltatások (így különösen az emelt díjas hívások, távszavazás, stb.) díját, a hívott előfizetői számokat, a hívás kezdő időpontját, a hívások tartásidejét másodperc pontossággal, a hívásegység díját, a hívás díját, a hívások kapcsolási díját, a díjmentesen hívható számokra történő hívásokat, valamint Előfizető és a központ közötti kapcsolatról szóló feljegyzéseket is. A tételes számla mellékletben Szolgáltató köteles feltüntetni a beszéd és nem beszéd célú hívásokért felszámított díjakat is, továbbá a díjazási időszakot és a kedvezményeket is.

Tulajdonosi hozzájárulás

Az ingatlan tulajdonosa hozzájárulását adja (kitöltött és aláírt nyomtatvány formájában)  az albérlő/lakás használójának (mint szerződő fél), szolgáltatások megrendelésére, hüségnyilatkozat vállalására, végpont kiépítésére, valamint fizetési elmaradása esetén az esetleges behajtás során a szerződő fél kötelezettségéért készfizetői kezesként felel.

Tulajdonosi meghatalmazás

Az ingatlan tulajdonosa meghatalmazását adja (az általa megjelölt fél részére), hogy nevében és helyette szerződést kössön a szolgáltatóval, illetve már meglévő szerződésével kapcsolatosan helyette eljárjon.

Tuner

Átalakítja a beérkező jeleket a megjelenítéshez megfelelő képpé és hanggá.

Tűzfal

Számítógépes hálózatok kapcsolódási pontján elhelyezett, a kimenő és bejövő adatok biztonságát szavatoló rendszer, amely általában több eszköz (hardver és szoftver) kombinációját jelenti. Internetes csatlakozásnál használata mindenképpen javasolt, ugyanis ha két számítógép kapcsolatba kerül egymással, az egyik felhasználó elvben képes a másik gépén ellenőrizhetetlen műveleteket végrehajtani. A tűzfalakat annak érdekében fejlesztették ki, hogy erre a gyakorlatban ne kerülhessen sor. Az átlag felhasználó számára a tűzfal két legfőbb feladata, hogy megvédje gépét a kéretlen, illetéktelen behatolóktól (hackerek), valamint a vírusoktól.

Twin fej

Olyan vevőfej, melybe két önálló, egymástól független vevőfejet integráltak, így két vételi helyen, egy időben két különböző adás vehető egymás zavarása nélkül. Ennek megfelelően két egymástól független kimenettel rendelkezik.