DIGI Lexikon A-tól Z-ig

Képarány

A kép vagy képernyő szélességének és magasságának egymáshoz viszonyított aránya. Különösen a digitális tévékészülékek körében egyre több az olyan berendezés, amely a szélesvásznú anyagok, például DVD-filmek vagy HDTV-formátumú műsorok megjelenítésére alkalmasabb széles (wide) képaránnyal készülnek.

Koax kábel

A koaxiális kábel olyan, a híradástechnikában használt vezetéktípus, amely egy középső belső érből, és az azt borító fémhálóból áll. A fémháló szerepe az árnyékolás, azaz a a belső éren továbbított jelek megóvása a külső zavaroktól. Elsősorban rádiófrekvenciás (tv) jelek továbbítására használják.

Korlátozott szolgáltatás feloldási díj

Díjtartozás miatt felfüggesztett ügyfelek részére, a visszakapcsolás után kiszámlázott díj.

Kötbér

A kötbér egy szerződés nem teljesítése, vagy nem szerződésszerű teljesítés esetén kiszámlázható összeg, ami szerződésszegés esetén kártérítésként szolgál a károsult fél részére. Abban tér el a foglalótól és az előlegtől, hogy a szerződéskötéskor nem kerül azonnal a másik félhez, az csak a szerződés megszegése esetén illeti meg. Akárcsak a foglalót, a kötbért is írásban, a szerződés megkötésekor kell kikötni.