Az EU Általános adatvédelmi rendelete (GDPR) alapján az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Amennyiben Ön bármilyen a DIGI személyes adatait érintő adatvédelmi incidenst észlel, kérjük haladéktalanul jelentse azt be a adatvedelem@digi.hu e-mail címen az alábbi adatok megadásával:

1. Bejelentő neve és elérhetősége

2. Adatvédelmi incidens leírása, egyéb dokumentumok (pl. küldemény, e-mail)

3. Incidens ideje

4. Incidens helye

5. Megjegyzés

 Incidens bejelentése