Közműegyeztetés díja

 

 • Az EOV rendszernek megfelelően elkészített, dwg/dxf file formátumban, e-mailben/ e-közműn keresztül érkező tervek esetén a közműegyeztetés díja tervenként: 5.000 Ft + ÁFA
   
 • A személyesen, postán, faxon, vagy e-mailben, az EOV rendszernek nem megfelelő, vagy nem dwg/dxf file formátumban érkezett terv esetén a közműegyeztetés díja tervenként 5.000 Ft + ÁFA, melyen felül a 12.000 Ft + ÁFA/óra ügyintézési díjat számítunk fel, melyet 15 perces egységenként számlázunk arányosan, minden megkezdett egység után 3.000 Ft + ÁFA összegben.
   
 •  Természetes személyek részére, saját tulajdonú ingatlan közműbekötése esetén: Díjtalan
  (A DIGI a kedvezményt kizárólag saját nevükben eljáró természetes személyek számára biztosítja. Abban az esetben, ha természetes személy nevében meghatalmazottként jogi személy jár el, a DIGI a közműegyeztetésért az általános 5.000 Ft + ÁFA/terv díjat számítja fel.)
 
Adatszolgáltatás díja

 

 • Adatvásárlás: A díjszámítás a nyomvonalhossz alapján történik, díja: 12.000 Ft + ÁFA/km

  (Adatszolgáltatás esetében a kilométerben mért egységek díjazásánál a nyomvonal hossza, a nyomvonal-kilométer két tizedesre kerekített értéke alapján számítandó. A kiadott adat formátuma: az EOV rendszernek megfelelően elkészített, AutoCAD 2013 drawing (dwg).

 • Szerkesztés, adat-összekészítés díja: 10.000 Ft + ÁFA/óra, a díjat 15 perces egységenként arányosan, minden megkezdett egység után 2.500 Ft + ÁFA összegben számítjuk fel.

 • 1. Az adatszolgáltatás feltétele a DIGI adatszolgáltatási nyilatkozatának megfelelő kitöltése és (gazdasági társaságok esetén cégszerű) aláírása.

 
Szakfelügyelet díja

 

 • Szakfelügyelet díja: 8.000 Ft + Áfa/óra (Minden megkezdett óra)
   
 • Kiszállási díj: 4.000 Ft + Áfa (10 km-en belül), 8.000 Ft + Áfa (10 km-en túl)
   
 • 2. Amennyiben a kivitelezés érinti a DIGI Kft. hálózatát és a közműegyeztetés szakfelügyeletet ír elő, a szakfelügyelet megrendelése kötelező.
   
 • 3. Kérjük, hogy a kivitelezés megkezdése előtt minimum 15 nappal írásban értesítse az illetékes területi egységet a munkakezdés helyének, időpontjának és a felelős építésvezetőnek megjelölésével.

Érvényes: 2017.07.01- től

A közműegyeztetés és szakfelügyelet elérhetőségei:

kozmuegyeztetes@digi.co.hu
szakfelugyelet@digi.co.hu

A kábeltelevízió, internet és telefon szolgáltatás területi lefedettsége, a fejállomások vételkörzete a mindenkor hatályos ÁSZF "F" mellékletében található.