A DIGI elkötelezett az ügyfelek magasszintű kiszolgálása iránt, és arra törekszik, hogy folyamatosan növelje a szolgáltatási területén található, nagy sávszélességű technológiával lefedett háztartások számát. A gyors, stabil internet- és a minőségi televíziószolgáltatások nyújtásának elengedhetetlen feltétele a modern, jövőálló hálózat kiépítése. A DIGI ezért – folytatva eddigi stratégiáját – a jövőben is nagy hangsúlyt fektet a hálózatfejlesztéseire. A folyamatosan változó piaci környezet, üzemeltetési költségek és infláció emelkedése hatással van a DIGI által nyújtott szolgáltatások havidíjaira is, ezért szükséges, hogy a Vállalat a kialakult makrogazdasági helyzethez igazítsa szolgáltatásainak árazását.

A meghatározott díjcsomagok előfizetési díjai a Központi Statisztikai Hivatal által kihirdetett, megelőző naptári év éves átlagos fogyasztói árindex mértékével fognak módosulni. A változásról meglévő előfizetőinket a 2022. novemberben kézbesített számlalevelek mellé csatolt tájékoztató levélben már kaptak értesítést, mely rögzítésre került a mindenkori hatályos Általános Szerződési Feltételekben is. A lakossági és üzleti árváltozásban érintett előfizetők az idei év áprilisában kézbesített számlalevekben értesülnek.

 

A díjkorrekció mely szolgáltatásokat érinti?

A műsorterjesztési szolgáltatások, vezetékes internet, vezetékes hang, mobil hang és mobil internet díjcsomagok havidíjai - a Központi Statisztikai Hivatal által a tárgyévet megelőző év vonatkozásában közzétett éves átlagos fogyasztói árindex mértékével megegyezően csökkennek vagy nőnek a fogyasztói árindex közzétételét megelőző év december 31. napján érvényes díjakhoz képest, kivéve a közszolgálati csomagok havidíjait és a 2022. május 1. és 2022. június 30. napja között határozott időtartamra kedvezményes díjcsomagra kötött előfizetői szerződések havidíjait a határozott időtartam lejártáig.

 

Mennyivel változnak a díjak?

A DIGI inflációkövető díjkorrekciót 2023. május 1-től érvényesíti, amelynek mértéke 14,5%. A változás nem érinti az egyszeri és forgalmi díjakat valamint a közszolgálati televíziós díjcsomagok havidíjait.

 

Hol ellenőrizhetem az új havi díjaimat?

A 2023. május 1. napjától érvényes havidíjakat az idei év áprilisában kézbesített számla és tájékoztató levelekben, valamint az ügyfélkapu felületen tájékozódhat. Kollégáink készséggel állnak a rendelkezésére a 1272-es rövid hívószámon, mely hálózaton belül díjmentesen, egyéb hálózatból helyi tarifával hívható, személyesen pedig az Önhöz legközelebbi DIGI Pontjainkon is tájékozódhat.

 

Mikortól lép érvénybe a díjak változása?

A DIGI, az inflációkövető díjkorrekciót 2023. május 1-től érvényesíti számlázott szolgáltatások havidíjaiban és az igénybe vehető kedvezményekben.

 

Mikortól kell fizetnem az első magasabb havidíjat tartalmazó számlát?

A magasabb havidíjat tartalmazó számla 2023. áprilisi hónapban kerül kézbesítésre, mely a 2023. májusi időszakra vonatkozó szolgáltatási díjakat fogja tartalmazni.

 

Szükséges-e módosítani előfizetői szerződésemet vagy a változás automatikusan érvénybe lép?

Önnek nincs teendője, a módosult havidíjak az érintett számlázási időszakban érvényesítésre kerülnek.

Amennyiben Ön csoportos beszedési megbízással rendezi számláját, kérjük, hogy az előre beállított limit értékét ellenőrizze, hogy nyitott számlájának rendezése továbbra is a fizetési határidőre megtörténjen.

 

Hűségnyilatkozattal rendelkezem, jogosult vagyok felmondani az előfizetői szerződésemet kötbérmentesen?

Lakossági és üzleti előfizetőinket 2022. november hónapban értesítettük a kézbesített számlalevélben, illetve az ehhez kapcsolódó Általános Szerződési Feltételekben tájékoztatást nyújtottunk, az inflációt követő áremelésről. Az értesítéssel egyidejűleg a határozott idejű szerződéssel rendelkező előfizetők esetében az értesítés kézhezvételét követően előfizetői szerződéshez kapcsolódó 45 napon belüli felmondási időszakra volt lehetőségük. A tájékoztatással kapcsolatos felmondási időszak lejárati idejét követően, előfizetőinknek, amennyiben érvényes hűségnyilatkozattal rendelkeznek, már nincs lehetőségük kötbérmentesen megszüntetni az előfizetői jogviszonyukat.

 

Az áremelésre hivatkozva megszüntethetem-e a jelenlegi előfizetésemet?

Határozatlan idejű előfizetői szerződés esetén, az előfizető jogosult felmondani jogviszonyát kötbérmentesen a mindenkori Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint. Érvényes határozott idejű szerződés esetén pedig az igénybe vett kedvezmények vagyis a kötbér összeg rendezésével jogosult az előfizetői szerződését megszüntetni. További információval ezzel kapcsolatban a mindenkori ÁSZF foglaltak, melyet a digi.hu/aszf oldalon tekinthet meg és az előfizetői szerződésben foglaltak az irányadóak.