A szerződés megszüntetését hivatalos levélben, vagy faxon kell jelezni egy nyilatkozat beküldésével, amit előfizetőnk sajátkezű aláírásával hitelesített.

Levelezési cím: 1384, Budapest Pf. 739.

Fax: 06/1/707-6700.

A beérkező levelek és faxok feldolgozási ideje: 30 nap.

Az Előfizetői Szerződés megszűnésének napja az írásbeli felmondás szolgáltató általi kézhezvételét követő 9. nap. Válaszlevélben tájékoztatjuk az előfizetőt a további teendőkről.