Amennyiben az Előfizetői Szerződés adataiban változás következett be, kérjük, szíveskedjen mihamarabb, de legkésőbb az adatváltozást követő nyolc napon belül személyesen, az ügyfélszolgálaton, telefonon, interneten keresztül vagy írásban jelezni.

A letölthető formanyomtatványt szíveskedjen kitölteni és aláírva, központi levélcímünkre vagy fax számunkra mielőbb visszaküldeni. Emellett kérjük, igazolja minden kétséget kizáró írásos dokumentummal a változás tényét és tartalmát.

Az adatváltozással kapcsolatos módosítást a rendszerünkben az írásos bejelentés feldolgozását követően hajtjuk végre.